fbpx

formularz

zgłoszenia

1

Dane osobowe

2

Dane produktu

3

Opis zgłoszenia

Wprowadź potrzebne dane i wyślij do nas zgłoszenie serwisowe.

Zgodnie z Warunkami Gwarancji Firmy NITUS zgłoszenie reklamacyjne należy kierować w pierwszej kolejności do Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu.

Wprowadź swoje dane osobowe:

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Wprowadź dane dotyczące produktu:

Pole wymagane

Data zakupuPole wymagane
Numer zamówieniaPole wymagane
Faktura zakupu

Wprowadź dane dotyczące zgłoszenia:

Rodzaj zgłoszenia:

Pole wymagane

Zdjęcia/Filmy
Pole wymagane